ThinkTankCyfrowy.pl i Polityka Insight publikują raport o stanie cyfryzacji polskiej gospodarki 
ThinkTankCyfrowy.pl i Polityka Insight publikują raport o stanie cyfryzacji polskiej gospodarki 

ThinkTankCyfrowy.pl i Polityka Insight publikują raport o stanie cyfryzacji polskiej gospodarki 

Opublikowany

Polska pod względem rozwoju usług cyfrowych w sektorze prywatnym, kompetencji pracowników i jakości e-government sytuuje się dopiero na 28. pozycji na 30 badanych krajów Unii Europejskiej, jest za to jedną z najszybciej cyfryzujących się gospodarek (4. miejsce na 30 badanych krajów) – wynika z raportu ”Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski”, przygotowanego przez Politykę Insight na zlecenie ThinkTankCyfrowy.pl – inicjatywy UPC Polska, Facebook, Microsoft, Dirlango i Poczty Polskiej.

Publikacja przedstawia perspektywy wzrostu w dziedzinie cyfryzacji oraz rekomendacje działań potrzebnych do pełnego wykorzystania jej potencjału w budowie konkurencyjnej gospodarki. Autorzy zebrali 95 wskaźników ze statystyki międzynarodowej i przełożyli je na filary gospodarki cyfrowej: zasoby cyfrowe (sprzęt, systemy informatyczne i dostęp do sieci), e-biznes (upowszechnienie nowych mediów w relacjach między firmami) oraz e-commerce (rozpowszechnienie technologii ICT w relacjach między firmami a klientem). Te trzy wymiary pozwoliły stworzyć im Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki.
Polska zajmuje 6. miejsce w Europie w poprawianiu kompetencji cyfrowych, ale nadal zbyt mało osób radzi sobie z zaawansowanymi czynnościami na komputerze – np. tylko co dziesiąty Polak umie korzystać w zaawansowany sposób z Internetu (tworzyć stronę internetową czy wysyłać maila z załącznikiem). Dla przykładu w Islandii, na Litwie czy w Szwecji wskaźnik ten przyjmuje wartości kolejno: 34, 32 i 26 proc.
Sytuacja różni się w poszczególnych gałęziach gospodarki, np. najbardziej ucyfrowiony jest polski sektor finansowy (9. miejsce w Europie), co wynika m.in. z wysokiej konkurencji na rynku i przyjaznej polityki regulacyjnej. Jesteśmy wciąż daleko za innymi państwami Europy, jednak zauważalnie szybsi pod względem tempa wzrostu. Wartość Wskaźnika Cyfryzacji Gospodarki wzrosła w Polsce w latach 2008 – 2014 o 74 proc. (4. miejsce na 30 badanych krajów Europy.)
Think Tank Cyfrowy PL powstał w lipcu 2015 roku jako przestrzeń debaty i platforma wymiany doświadczeń. Powołało ją pięć firm działających na rzecz cyfryzacji polskiej gospodarki. W gronie założycieli znaleźli się: UPC Polska, Facebook, Microsoft, Dirlango i Poczta Polska. Obecnie kształtuje się skład Rady Programowej Think Tanku. TTCPL objęła swoim patronatem Krajowa Izba Gospodarcza.
Do głównych zadań Think Tanku Cyfrowego należy wspieranie inwestycji w rozwój infrastruktury cyfrowej, rozwijanie narzędzi i umiejętności cyfrowych w społeczeństwie oraz wpływanie na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w skali globalnej. Realizacja tych celów ma zostać osiągnięta poprzez aktywny dialog międzysektorowy, zmierzający do eliminacji barier regulacyjnych, co szczególnie wpisuje się w wyzwania stawiane naszemu krajowi przez jedną z ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej – wprowadzenie do końca 2016 roku w krajach Unii Europejskiej tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego.
Publikacja powstała przy współpracy założycieli Think Tanku Cyfrowego z ekspertami centrum analiz Polityka Insight i podaje m.in. „Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki” oraz porównuje stan polskiej cyfryzacji z kompetencjami innych krajów Europy.
Raport ”Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski” jest dostępny w całości na stronie internetowej Polityki Insight. oraz na stronie Krajowej Izby Gospodarczej www.kig.pl
Patrycja Gołos, dyrektor ds. polityki publicznej i spraw korporacyjnych, UPC Polska, współprzewodnicząca Think Tank Cyfrowy PL:

Jednym z kluczowych czynników zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki jest jej coraz szybsza cyfryzacja. Zależy ona zarówno od coraz powszechniejszej dostępności nowoczesnej infrastruktury, w tym przede wszystkim sieci stacjonarnej, ale także budowania popytu poprzez rozwój cyfrowych usług, na które składają się nie tylko umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, ale także świadome dbanie o bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.  To przede wszystkim na tych obszarach powinna koncentrować się także polityka gospodarcza, ułatwiająca inwestycje w rozwój sieci oraz wspierająca rozwój kompetencji cyfrowych.

Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland, współprzewodniczący Think Tank Cyfrowy PL:

Polska gospodarka przeszła w ciągu ostatnich 25 lat niezwykłą zmianę, a Polacy stawili czoła wielu wyzwaniom. Ale przed nami jeszcze długa droga. Cyfryzacja oznacza pozytywną zmianę na gospodarki i życia Polaków, a prezentowany raport potwierdza potencjał rozwoju w Polsce nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, takich jak Facebook, które wspierają innowację i zrównoważony wzrost. Realizacja tego zadania wymaga współdziałania – kluczową rolę odgrywają regulacje umożliwiające rozwój innowacyjności. Cieszę się, że raport prezentuje nie tylko stan polskiej gospodarki cyfrowej, ale przede wszystkim – formułuje rekomendacje dla ustawodawcy i regulatorów.

Tomasz Jeruzalski, dyrektor programu kluczowego, Poczta Polska, adiunkt Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych:

Od cyfryzacji nie ma już odwrotu. Żyjemy w świecie, gdzie nowoczesne przetwarzanie danych i cyfryzacja są siłą napędową rozwoju wielu gospodarek. Tradycyjna komunikacja i duża część handlu przenoszą się do świata wirtualnego.

Jak widać  z doświadczeń poczt z innych krajów np. Czechy, Poczta Polska, jako instytucja zaufania publicznego zapewniająca bezpieczeństwo i pewność dostarczania korespondencji, jest naturalnym partnerem do świadczenia usług elektronicznych na linii obywatel-państwo. Oferta Poczty Polskiej, narodowego operatora pocztowego,  w coraz większym stopniu bazuje na nowoczesnych sposobach komunikacji. Naszym celem jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele mogą załatwić drogą elektroniczną. To dobra forma wykorzystania ogromnego potencjału jaki ma Poczta, na który składa się kilkutysięczna sieć placówek, zaufanie i nowoczesne cyfrowe rozwiązania.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy w UPC

temu

Dążąc do stałego podnoszenia satysfakcji klientów, UPC Polska wzbogaca swoją najlepszą na rynku ofertę sportową, wprowadzając programy Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz cztery serwisy pay-per-view Polsat Sport Premium. To jedyne kanały, w których będzie można oglądać wszystkie rozgrywki najlepszych klubów piłkarskich w ramach Ligi Mistrzów UEFA na żywo oraz spotkania Ligi Europy UEFA.
Rozwój oferty internetowej i inwestycje w sieć gigabitową napędzają wzrost i zwiększają satysfakcję klientów

temu

Podniesienie średniej prędkości internetu dla obecnych klientów do blisko 150 Mb/s i wprowadzenie Boosterów WiFi, dalsze inwestycje w rozwój światłowodowej sieci gigabitowej oraz rozwój oferty telewizyjnej, umocniły rynkową pozycję UPC zarówno w obszarze B2C, jak i B2B. Łączna liczba usług (RGU) wzrosła o 37 000 rok do roku, osiągając poziom 2 994 500.
Już pół miliona domów i firm w Polsce z modemem Connect Box od UPC

temu

Connect Box pojawił się w ofercie UPC dwa lata temu i od tamtej pory całkowicie zmienił doświadczenie korzystania z Internetu. Modem zyskał uznanie już ponad 500 tys. abonentów spośród ponad milionowej bazy klientów Internetu UPC Polska. To nowoczesne urządzenie, pełniące też funkcję routera, zapewnia szybkie i niezawodne połączenie z Internetem w całym domu.
Zwycięzca UPC Digital Imagination Challenge zmienia branżę medyczną

temu

Coraz częściej młodzi ludzie robią użytek z możliwości, jakie daje internet i projektują rozwiązania dla wyzwań współczesnego świata. Innowatorzy społeczni mają szansę zaistnieć i zyskać finansowanie swoich projektów dzięki dużemu partnerowi. Nieczęsto jednak korporacje wspierają inicjatywy społeczne. Inaczej było w UPC Digital Imagination Challenge. Mimo, że program organizowała globalna firma, uczestnicy mierzyli się z wyzwaniami rzeczywistości, w której żyje każdy z nas. Zwycięzca programu – FindAir, już jesienią tego roku wprowadzi na rynek swoje inteligentne urządzenie dla astmatyków, które pozwoli im jeszcze lepiej kontrolować swoją chorobę.