Nowa odsłona Koalicji Dojrz@łość w sieci podczas Konferencji Europejski Rynek Cyfrowy 
Nowa odsłona Koalicji Dojrz@łość w sieci podczas Konferencji Europejski Rynek Cyfrowy 

Nowa odsłona Koalicji Dojrz@łość w sieci podczas Konferencji Europejski Rynek Cyfrowy 

Opublikowany

Wczoraj, podczas panelu Zatrudnienie w trakcie Konferencji Europejski Rynek Cyfrowy, Koalicja „Dojrz@łość w sieci” ogłosiła, że rozszerza zakres swoich działań. To decyzja, która zmieni kierunek i obszar realizowanych przez nas projektów. Po pięciu latach od powstania Koalicji, wszyscy jej członkowie, zgodzili się, że nadszedł moment aby inaczej spojrzeć na wyzwania, jakie przed nami stoją. Dlatego przygotowujemy kolejne badanie. Chcemy, by jego wyniki, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Raportu Otwarcia, wskazały nam kluczowe obszary działań. Pierwsze wyniki zaprezentowaliśmy właśnie podczas panelu „Zatrudnienie”, którego koncepcję przygotowała Koalicja. Pokazują one kierunek zmian i wskazują istotne obszary interwencji.
Wyniki badań pokazują, ze rzeczywistość się zmienia, a przed nami są nowe wyzwania. Chcemy, wraz z naszymi partnerami odpowiadać na te potrzeby .
Dlatego teraz będziemy rozumieć dojrzałość w sieci jako korzystanie z nowych technologii w sposób:
  • świadomy,
  • bezpieczny,
  • odpowiedzialny,
  • twórczy,
  • uwzględniający stały rozwój kompetencji cyfrowych,
  • bez względu na wiek.
Chcemy, by bogate doświadczenie takich organizacji pozarządowych jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Dobra Sieć, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Widzialni, Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy i Związek Harcerstwa Polskiego pozwalało nam jeszcze efektywnej realizować działania podnoszące kompetencje cyfrowe wszystkich Polaków.
Pragniemy, by potencjał i know-how firm współtworzących Koalicję, UPC Polska, Deloitte, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl i Orange, był wykorzystywany w pełni i pozwalał na rozszerzać zakres podejmowanych wspólnie inicjatyw.
Wierzymy, że współpraca z administracją i instytucjami, reprezentowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Miasto Kraków oraz Bibliotekę Miejską w Krakowie daje niepowtarzalną szansę na dialog i wdrażanie rozwiązań, które dzięki większym umiejętnościom cyfrowym Polaków, podniosą ich poziom życia.
Niebawem przedstawię relację z panelu z bardzo ciekawymi wnioskami, jakie sformułowali uczestnicy dyskusji.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.