Koalicja wyróżniona!
Koalicja wyróżniona!

Koalicja wyróżniona!

Opublikowany

Zwycięzcy Konkursu „The best of accessibility project”

W ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji ogłoszony został konkurs „The best of accessibility project”. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie projektów, które skutecznie wpływają na przezwyciężanie barier w dostępie do zasobów internetowych i informacji cyfrowej.
W konkursie udział wzięli: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby prywatne oraz podmioty komercyjne, które realizują działania mające na celu wsparcie i promowanie idei Internetu dostępnego dla wszystkich i informacji cyfrowej wolnej od barier.
W konkursie wzięło udział 39 inicjatyw, które podjęły wyzwanie dostępności cyfrowej w szerokim jej rozumieniu. Jury wybierając laureatów brało pod uwagę przede wszystkim: skuteczność projektu, zasięg terytorialny, ilość uczestników projektu objętych wsparciem oraz pomysł.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas konferencji „Polska Akademia Dostępności. Wiedza. Narzędzia. Rozwiązania.”, 18 grudnia 2014 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty: Koalicja „Dojrz@łość w sieci”, Dostępne Storny, Polska Cyfrowa Równych Szans oraz Zerobarier.pl
Polska Akademia Dostępności Koalicja

Polska Akademia Dostępności Koalicja

Nagrodę  główną zdobyła NINATEKA. Ninateka to portal internetowy Narodowego Instytutu Audiowizualnego, na którym zgromadzone są filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.
98% materiałów zamieszczonych w NINATECE to materiały bezpłatne. To ponad 3500 darmowych plików audio i wideo. Dostęp do nich nie wymaga logowania. Wszystkie materiały są całkowicie wolne od reklam. I co najcenniejsze Ninateka wielki nacisk kładzie na dostępność swoich zbiorów. 204 materiały zostały opatrzone transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących. W Ninatece znajduje się również 10 spektakli, 19 filmów i 6 animacji opatrzonych audiodeskrypcją.
Polska Akademia Dostępności Ninateka

Polska Akademia Dostępności Ninateka

Dla osób głuchych niesłyszących NINATEKA udostępniła po raz pierwszy 10 filmów z profesjonalnymi tłumaczeniami migowymi. Tłumaczenia do wybranych materiałów powstały w wyniku konsultacji z nauczycielami dzieci i młodzieży głuchej, w odpowiedzi na ich oczekiwania i potrzeby.
Serwis NINATEKI został również dostosowany do wyświetlania w trybie dużego kontrastu oraz wyposażony w specjalną wersję z podwyższonym kontrastem, z której skorzystają osoby słabowidzące. Serwis jest dostępny również dla osób korzystających z technologii asystujących i urządzeń mobilnych. Serwis spełnia wymogi standardu WCAG 2.0 na poziomie AA.
Serdecznie gratulujemy laureatom – mamy nadzieję, że nasza skromna nagroda wzmocni ich przekonanie o słuszności i wartości ich działań i zmotywuje do kolejnych.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.