Silny wzrost w II kwartale mimo pandemii - UPC rośnie nieprzerwanie od 8 kwartałów