UPC Polska z najszybszym internetem w Polsce i usługami mobilnymi w nowych lokalizacjach