UPC partnerem raportu Fundacji Digital Poland o podnoszeniu umiejętności cyfrowych.