Play i UPC Polska łączą siły, aby stworzyć nowego wiodącego operatora z korzyścią dla klientów