UPC rządziło w czerwcu w polskim internecie kablowym