UPC Polska przełącza na swoje usługi klientów w Kowarach i Mysłakowicach