UPC Polska laureatem Konkursu Złotych Anten Świata Telekomunikacji za program Think Big