UPC promuje treści na żądanie przy współpracy z YouTuberami