UPC Digital Art: Synestezja – sztuka wielu zmysłów