UPC uczestnikiem XV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw