UPC Polska inwestuje w rozwój i rozpocznie świadczenie usług w Płocku