UPC Polska stawia na jakość i publikuje wyniki pomiaru parametrów usług według wytycznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej