O tym, jakie są miny rodziny gdy babcia opowiada o tym, że słucha muzy w chmurze