UPC Polska wzmacnia zespół zarządzający w obszarach marketingu i B2B