UPC Polska kontynuuje wzrost bazy klientów i rozwój biznesu