Wyniki UPC Polska w III kwartale 2019: czwarty z rzędu kwartał wzrostu liczby klientów