UPC Biznes rozszerza usługę Wirtualnej Centrali o nową aplikację