UPC Polska #dzialaztroska i rozszerza swoje portfolio o nowe urządzenia - routery mobilne i telewizory!